Laatste nieuws

Flevoland

dierplaagbestrijding

DPB

Insecten

Insecten dragen diverse ernstige ziektes bij zich, waaronder salmonella, dysenterie, gastro-enteritis en tyfus. Het risico is vooral hoog in huizen met kinderen, ouderen of zieken. Uitwerpselen kunnen verder eczeem, astma en allergische reacties veroorzaken.

Mierenbestrijding

Faraomieren en andere tropische mierensoorten moeten worden bestreden. Vooraf dient de juiste soort te worden vastgesteld. Op basis daarvan kan worden geadviseerd over de juiste wijze van bestrijding. Tuinmieren en enkele inheemse mierensoorten zijn eenvoudiger aan te pakken dan uitheemse familieleden. Vaak kan worden volstaan met het toepassen van een vloeibaar bestrijdingsmiddel in de nestopeningen, waardoor de kolonie in haar geheel geïnfecteerd wordt. Indien de openingen niet gevonden kunnen worden, kan er behandeld worden met een lokaasgel. Deze gel wordt uit een kitpatroon gedoseerd. Er zijn geen voorzorgsmaatregelen nodig bij een mierenbestrijding.

Spinnenbestrijding

Tegen spinnen mag GEEN chemisch bestrijdingsmiddel worden gebruikt. Spinnen worden weer opgegeten door vogels en vissen, waardoor doorvergiftiging zou plaats vinden. Als professionele ongediertebestrijder van Dierplaagbestrijding Flevoland dragen wij ook zorg voor de natuur. Wij gebruiken uitsluitend bestrijdingsmiddelen die zijn toegelaten. Spinnenbestrijding voorkomt bij u zoveel mogelijk de spinnenoverlast. De spinnen worden verwijderd van de ramen. De oude locaties worden vervolgens ingespoten wat de spin voor langere tijd verjaagt.

Wespenbestrijding

Wespen kunnen bestreden worden met een insecticide d.m.v. lage druktoepassing. De bestrijdingsdeskundige van Dierplaagbestrijding Flevoland brengt dit middel in de door hem gevonden nestingang, waardoor de kolonie in haar geheel geïnfecteerd wordt. Er zijn geen voorzorgsmaatregelen nodig bij een wespenbestrijding. Het eerste gebod bij wespen: nooit invlieg openingen dichtmaken!

Hoornaar

De hoornaar is de grootste inheemse wespensoort. De hoornaar vangt veel kleine wespensoorten. Ze maken meestal hun nesten in bomen of huizen maar altijd boven de grond. Bestrijding: Alleen indien het volk gevaar oplevert, de hoornaar is niet agressief. De bestrijding van hoornaar is gelijk aan het bestrijden van wespen.

Zilver- en papiervisjesbestrijding

Zilver- en of papiervisjes kunnen bestreden worden met een insecticide d.m.v. lage druktoepassing. De bestrijdingsdeskundige van Dierplaagbestrijding Flevoland brengt dit middel in alle naden en kieren. U dient er zelf zorg voor te dragen dat alle kasten leeg geruimd worden, zodat vooral daar in de kieren langs legplanken e.d. een residu van het middel achter kan blijven. Tijdens de actie en twee uren aansluitend kunt u en de huisdieren de woning betreden. Informeer ook eens of de buren er ook last van hebben. Zo ja, dan is het handig dat zij ook meedoen.

Kakkerlakkenbestrijding

Kakkerlakken kunnen bestreden worden met een insecticide d.m.v. een lokaasgel. De bestrijdingsdeskundige van Dierplaagbestrijding Flevoland brengt dit middel in de door hem gevonden strategische plaatsen, waardoor de kolonie in haar geheel geïnfecteerd wordt. Er zijn geen voorzorgsmaatregelen nodig bij een kakkerlakkenbestrijding.

Eikenprocessierupsbestrijding

De vlinder heet eikenprocessierupsvlinder. De larve is een bladvretende rups die zoals de naam al zegt vooral op eiken voorkomt. De eitjes van de rups komen uit in het voorjaar, zodra de eerste jonge eikenbladeren tevoorschijn komen. In Nederland ontwikkelt de rups zich af en toe in zulke grote aantallen dat van een plaag gesproken kan worden. De processierups zit vooral aan de zonnige zuidkant van de eikenstammen in eikenlanen. De nesten bestaan uit een dicht spinsel van vervellingshuidjes, met (brand)haren en uitwerpselen. Deze kunnen in aanraking komen met de huid en kunnen over gaan tot heftige allergische reacties.