Laatste nieuws

Flevoland

dierplaagbestrijding

DPB

Vleermuizen

Vleermuizenplaag

Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten zijn beschermde diersoorten. In geval van hinder door vleermuizen kan voor advies contact worden opgenomen met Dierplaagbestrijding Flevoland.